Image d'illustration

Carnaval de Limós de 2005 : jutjament del Grevista