Image d'illustration

Intervencion a l'entorn dels instruments de musica del temps dels trobadors